Adam kände sin hustru

Den här episoden kommer efter syndafallet i bibeln, men finns med i första kapitlet av Kroppens teologi. Något av paradisets lycka finns kvar även när Adam och Eva (det vill säga du och jag) körts ut från Edens lustgård. I Bibel 2000 står det att Adam låg med sin hustru, istället för att han kände henne, som det står på hebreiska. Översättarna har velat skriva rent ut vad det handlar om, utan hysch hysch, som om bibeln inte klarade att nämna sex vid namn. I själva verket är det en dålig översättning. Att bara ligga med nån kräver ingen känslomässig begåvning, ingen fri vilja och ingen personlighet. Men att känna och bli känd? Finns det ett vackrare ord för att tala om sex?

Tänk efter! Hur många positiva uttryck har vi för att tala om sex? Är inte nästan alla ord grova svärord? Är det inte vi som inte klarar att tala om sex som det verkligen är?

Att ”känna” är att komma nära det allra djupaste hos någon. Ingen annan är som du.

Upplevelsen av att känna och bli känd är som att vara i paradiset. Vi har kvar förmågan att känna. Också att känna Gud, som är vår allra största kärlek.

”Ännu ser vi i en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig, som Guds kunskap om mig.”

Gud känner dig redan fullkomligt, inifrån och ut. Det är din största trygghet i livet. Vi kommer att se i nästa kapitel hur människan övergav Gud, saboterade hans plan och den fina designen.

Men Gud överger aldrig dig.