Tjej eller kille
– spelar roll?

Vilken skillnad?

Vågar vi säga något om skillnaden mellan killar och tjejer, utan att falla i fällan och låsa in oss i stereotypa roller?

Det första som måste sägas är att vi är mycket lika! Det djupa behovet av att älska och bli älskad är samma för båda. Vi har samma längtan inom oss, samma mänskliga natur och samma värde. I bibeln står att kvinnan skapas av mannens revben (1 Mos 2:21). Det är ett symboliskt sätt att säga att man och kvinna har samma mänskliga natur och är absolut jämlika.

Men ändå… mannens och kvinnans kroppar är olika. I varje cellkärna finns könskromosomer, xx för en flicka och xy för en pojke. Ansiktsdrag, kroppsform, muskler, röst, blodets sammansättning, strukturer i hjärnan, allt vittnar om en skillnad. Psykiatern och överläkaren David Eberhardt skriver: ”Män har något större hjärna med fler hjärnceller, men kvinnor har mer utvecklad hjärnbark och fler kopplingar mellan höger och vänster hjärnhalva. Könshormoner har påtagliga effekter på hur hjärnan ser ut.”

Psykologen Leonard Sax lät unga läsa romanen Flugornas herre, av William Golding. Han konstaterade att killar och tjejer reagerade olika på den. Tjejerna diskuterade huvudpersonernas känslor och motiv. Killarna sa: ”Vi bygger en modell av ön!”

Psykologen Erik Homburger-Erikson studerade barns lek. Pojkar byggde torn eller fascinerades av svärd, pistoler och pilar, medan flickor lekte med korgar och lådor där små saker skall ha det tryggt. Här kan man se hur vår psykologi påverkas av hur  kroppen ser ut rent anatomiskt! (Vi är vår kropp!) Till och med på s.k. “könsneutrala dagis” konstateras att killarna direkt söker spetsiga föremål att leka krig med, medan tjejerna väljer traditionella flicklekar. (P1 “Godmorgon, världen”, 14 augusti 2015)

Vilken slutsats ska vi dra av det? Att kvinnor ska  ägna sig åt relationer och mannen arbeta; att mannen är aktiv och kvinnan passiv? Absolut inte! Poängen är att vi ska befrukta varandra, så att tjejer lär killar att relatera och killar får tjejer att agera! Det bara när vi samarbetar och tar till oss varandras gåvor som vi blir fullt ut man och kvinna.

För att komma bort från falska könsroller behöver vi inte göra som genusteoretikerna, som hävdar att det inte finns någon skillnad. Jämställdhet handlar inte om att vara likadana, utan att bli rättvist behandlad, på ett jämställt sätt. Maskulint och feminint kan bli som ett dansande par där man inte vet vem det är som för och vem det är som följer. Båda ger och båda tar emot.

Att förneka könsskillnader är att förneka verkligheten själv. Det finns något verkligt i naturen. Maskulint och feminint är mycket större än biologi, än man och kvinna, det är en del av kosmos.

En av de mest maskulina sakerna i världen är klippan. Den reser sig hög och mäktig. Och om vi sitter på klippan kan vi se ut över något av det mest feminina i skapelsen: havet. Det är djupt, livgivande och mjukt. Stranden är den mest populära platsen på jorden. Varför? Därför att där möts land och vatten, maskulint och feminint. Och de är djupt lyckliga över att vara tillsammans.

Könsskillnader behöver inte betyda förtryck. De är vackra, livgivande och spännande!

Vill du veta  mer?

Se  det norska programmet ”Hjernevask” (hjärntvätt) med programledaren Harald Eia. På ett enkelt, men närmast övertydligt sätt, visar han hur lite substans det ligger bakom genusteoretikernas uppfattningar.

Psykiatern David Eberhardt, lägger fram överväldigande bevis för skillnader mellan könen i sin bok Hur barnen tog makten (”Finns det könsskillnader? sidorna 172-180).

Många av de otaliga undersökningar som gjorts för att utröna hur biologiska skillnader mellan pojkar och flickor ser ut är presenterade i boken Ett oskrivet blad av psykologiprofessorn Steven Pinker, vid Harvard Universitetet. Referenslistan som han har med för att styrka det vetenskapliga läget avseende dessa skillnader är enormt diger