Det kyska äktenskapets hemligheter

Äktenskapet är enligt kyrkan ett sakrament, och som alla sakrament är det ett tecken som pekar mot en större verklighet. Äktenskapet är inte mindre än att det ger en bild av den kommande föreningen mellan varje människa och Gud själv.

Gud välsignar äktenskapet säger kyrkan, men vad betyder det i praktiken?

För Gud är äktenskapet mycket viktigt, viktigare än de flesta andra saker. Gud vill inte bara att äktenskapet ska fungera bra utan att det dessutom ska vara fruktsamt och bli en källa till glädje och nåd för sin omgivning.

Det betyder att när man lever äktenskapet efter Guds vilja, kommer han att frikostigt ösa välsignelser över det, ofta på ett oväntat övernaturligt sätt!

Det mest centrala i äktenskapet är relationen mellan makarna och den djupaste delen är den sexuella föreningen. Den sexuella föreningen är det helt unika med äktenskapet och ur denna blommar resten av äktenskapet. Om sexualiteten är harmonisk finns förutsättningarna att resten av äktenskapet också ska vara det.

Men vad har vi idag för förutsättningar att kunna bygga ett bra äktenskap?

Ofta kommer det vi fått lära oss från RFSU eller ifrån ännu sämre källor som fokuserar på sexuell teknik eller bara “att ha det skönt tillsammans”. Men RFSU har inte förstått vad en sexuell relation kan vara! Det är så mycket mer än att ha det skönt! Och när man tar med sig denna konsumtionsmentalitet in i det sexuella mötet, blir det ingen välsignelse. Då tröttnar man snart. Lösningen är variation, ändra på miljön, prova nya attribut, nya sätt att ha sex på och till slut – en ny partner. Och redan ett litet steg i denna riktning är fel väg!

Om man istället närmar sig varandra på ett i kyskhet – då kommer Gud att välsigna den sexuella föreningen mycket mer är vad någon kan föreställa sig.

Vad är då en kysk sexuell förening, är det inte en motsägelse? Kyskhet är att aldrig utnyttja någon för sina behov och inte heller se på en person där man inte ser till hela personen utan bara ser kroppen. Att jag råkar vara sexuellt upphetsad är till exempel en väldigt dålig start för en sexuell förening.

Det här låter som en stor utmaning för oss män! Men i slutändan är det man får väl värt priset och satsningen!

Kropp och själ
Gå in i den sexuella föreningen med en vilja och tanke att möta din älskades själ!

Fokusera helt på din älskades själ och person:
Nu finns det inga hinder mellan er.
Försök att närma dig din älskades själ, se varandra djup i ögonen.
En människas själ är så djup, oändligt djup.
Du vill närma dig din älskades själ, se in i den, förstå den, känna den.
Det här är din make/maka.
En evig själ med en unik historia och med framtidsdrömmar, mer komplex än något annat i världen!
Du vill känna din älskade så mycket som det någonsin är möjligt.
Du vill komma så nära din älskade som det är möjligt.
Allt annat upphör, det är bara ni två – förenade så djupt två människor någonsin kan förenas. Förenade till själ och utan att ni tänker på det – förenade till kropp. Och du kommer att märka att i detta själarnas möte kommer kroppen, som du lät glömma, ändå att ha varit med på det mest naturliga och fantastiska sätt. När inte kroppen får stå i centrum och drifterna styra, faller alla bitar på plats.
Ingen leda, ingen missnöjdsamhet. Bara förundran och en djup, djup tillfredställelse.
För det här är ett möte där den andra står i centrum, där den andre är viktigast. Du är helt upptagen av att söka den andre, att nå den andre, att känna den andre och lära känna den andre. Och just detta ger en djup känsla av meningsfullhet och att ha varit med om något stort. Och det leder inte till leda utan till hunger efter mer. Att lära känna din älskade mer. Och här kommer en stor hemlighet. Själar är så djupa att här kommer du alltid att vara nybörjare. Ingen kan tröttna på en annan människas själ, även efter helt liv kommer vi bara känna ett uns av en annan människas själ.

Kyskhetens frukter
Du kommer så småningom att märka att din älskade på ett nytt sätt strålar av skönhet. Själar är sköna och när du söker din älskades själ kommer du att börja se din älskade med en ny blick. Din älskade blir det skönaste du kan föreställa dig! Men inte en skönhet att erövra utan en skönhet att fortsätta upptäcka och förundras över.

Herren har många dolda frukter för det kyska samlivet och en av dessa är den naturliga förnyelsen. “Se, jag gör allting nytt.” står det i uppenbarelseboken. Och detta stämmer verkligen här! På något sätt får Herren varje möte att bli unikt, vilket också motsvarar vår innersta längtan. Jag upphör aldrig att förvånas över detta! Istället för den leda som utmärker det världsliga samlivet så är detta precis motsatsen. Ibland kan man tänka tillbaka på förra gången med en (ytterst världslig) tanke på att det ska bli likadant som det var den gången. Men Herren har något helt annat i åtanke, han förnyar varje gång!

Kvinnors och mäns sexualitet är väldigt olika och när man möte på ett världsligt sätt kommer detta att ofta innebära en obalans. Mannen är ofta snabbare och mer resultatinriktad medan kvinnan oftare är långsammare och känslosökande. I ett kyskt möte så kommer detta i balans. Du blir så fokuserad på den andre att du glömmer dig själv och när båda gör detta passar skillnaderna i könen perfekt! Mannen blir mer mottagande när han anpassar sig till sin kvinna och kvinnan blir mer aktiv när hon söker mannen.

Problem
Självklart blir inte allting perfekt för att man lever ett kyskt samliv, det kanske man kan tro när man läser det jag skrivit ovan. Men det blir en fundamental och radikal förändring. Och jag tror att ingen som levt detta vill gå tillbaka till det tidigare okyska samlivet.

Frihet
När man lever i ett kyskt förhållande ökar friheten att fullt ut njuta av det motsatta könet. Du kan umgås med det andra könet utan att ha några baktankar eller se några “möjligheter”, och detta märker även de du umgås med. Det skapar en helt ny frihet och glädje.

Hur ofta?
Världen pratar om att man ska ha sex varje dag, åtminstone flera dagar i veckan. Vi får höra att det är bra för oss och tror att det är normalt. Och visst finns en tid då man vill mötas oftare. Men i ett kyskt samliv är det kvalitet som räknas, aldrig kvantitet. Ni kommer inte att vilja mötas alltför ofta då ni kommer att märka de positiva effekterna av att dra ut på mötena. Ni får en chans att längta efter varandra. (Lite som lördagsgodis, äter man godis varje dag är det inte längre något speciellt, men om man enbart äter en varje på lördag blir det väldigt speciellt och något att längta efter). Denna längtan gör mötet ännu mer värdefullt. Och det handlar inte om att längta efter sex, den driften försvinner efter ett tag. Man längtar istället efter dessa djupa möten med din älskade! Och just naturlig familjeplanering är en stor hjälp i detta samliv och kan till och med vara ett sätt att komma in i det. Läs mer om NFP här: