Allmänna frågor

– Jag är humanist och ateist och anser att Kyrkan inte ska lägga sig i och bestämma hur jag ska leva.

Du kan ta det lugnt. Det var länge sen som kyrkan förlorade makten att bestämma över människors liv. Men redan från början har kyrkan satt friheten – din frihet! – som ett absolut grundläggande värde. (Läs t.ex under länken Är kyrkan kvinnoförtryckare?)

Om du ändå gått in på den här hemsidan är det väl för att du vill veta vad kyrkan säger om kroppen och sexualiteten? Förmodligen har du aldrig tidigare hört varken i skolan eller i media vad kyrkan säger egentligen. På den här sidan vill vi försöka svara på frågor som: Vad betyder det att älska? Hur kan jag bli lycklig? Vad är meningen med min kropp? Varför är vi skapade till man och kvinna?

Våra frågor om livet är förmodligen inte så annorlunda dina egna frågor. När det gäller svaren är det upp till var och en var man vill söka dem.

Men tänk dig, för en enda sekund bara, att Gud skulle finnas. Nej, inte den där skäggige gamle gubben eller domaren, utan ett Väsen som är godheten själv (glöm för en sekund alla frågor om lidandet i världen, det är något som också hör till Kroppens teologi och kommer sen). Det som vi tror, är att Gud, när han skapade dig, tänkte att han gjort ett mästerverk, något mycket gott. Så gott att han älskar dig mer passionerat än en man någonsin kan älska en kvinna.

Och fortsättningen, kommer här

– Det är lite skrattretande att ni talar så mycket om kroppen. Kyrkan ska väl ägna sig åt andliga frågor. Särskilt en nunna!

Svar: Men vi är ju helt och fullt andliga när vi talar om kroppen! Kroppen står i fokus i den andliga kamp som pågår hela tiden runt omkring oss i dag. Man låtsas värdesätta kroppen, men förnedrar den mer än någonsin, eftersom den behandlas som en leksak, en simpel pryl. Kristen tro lär att din kropp är ett heligt tempel fyllt av Ande, kallad att dela gudomligt liv. Kroppen och anden är inga fiender.

– Går ni inte in lite för mycket på vetenskapens område? Bibeln kan inte förklara hur människan blev till

Svar: Nej, bibeln svarar inte på frågan hur människan eller världen blev till – det är vetenskapens område – utan varför allt blev till. Varför du blev till. Det kan vetenskapen inte svara på, eller hur? Eller menar du att du kan gå till ett laboratorium och finna livets mening?

Det finns andra svar än de som bibeln ger, andra religioner, filosofier och ideologier. Ingen av dem går att vetenskapligt bevisa. När det gäller livets mening måste vi alla välja att tro, även om vi tror att livet inte har nån mening alls.

Också ateisten tror, nämligen att det inte finns någon Gud.

Men försök att bevisa det!

– Det här budskapet borde nå ut till fler, men nu blir det väldigt begränsat. Jag tror att det religiösa språket hindrar många från att ens gå in på sidan. Predikar ni inte för redan omvända?

Svar: Du har rätt. Vi kommer inte att nå alla. Men för oss är det omöjligt att inte tala om Gud när tron är själva navet i vårt liv. Och många kristna har fortfarande en vrångsyn på frågor kring sex. Kroppens teologi behöver spridas.

Gud själv var faktiskt ganska ”begränsad” när han kom för att sprida sitt budskap på jorden. Jesus predikade i en liten avkrok av romarriket, och de flesta fattade inte vad han pratade om.

Samma sak med påven faktiskt. När han började undervisa om Kroppens teologi var det nästan INGEN som hajade till. Det tog 10-20 år innan några började reagera och säga: hallå, vilken bomb!

Så kanske det måste gå till när man kommer med något nytt? Vi börjar med att vända oss till en grupp – men tror att ringar ska sprida sig på vattnet från dem.

Det beror kanske på dig?

– Hur är det möjligt att katolska präster kan begå sexuella övergrepp på barn?

Övergrepp på barn är ett av de värsta brotten, att svika ett förtroende och göra våld på ett barns själ. Vi vet inte exakt varför vissa människor bär på en sån tendens, men vi vet att de här personerna kan förekomma i alla miljöer: i familjer och fosterhem, på vårdanstalter, i idrottsklubbar, på dagis eller internatskolor, i militären, kyrkorna… Katolska Kyrkan är tyvärr inte immun mot detta. Men de flesta övergrepp sker inte i kyrkan utan inom familjen, av nära släktingar. Att uppmärksamheten i media ändå blir störst när brotten begås av katolska präster är förklarligt: De representerar något heligt. Barnen blir inte bara sårade i sin kropp och själ. Det är som att Gud svek dem.

Katolska kyrkan har inte varit tillräckligt vaksam, men de skandaler som avslöjats har gjort att man tagit itu med problemet på allvar. Tidigare var det otänkbart att misstänka en präst och ingen vågade tala om saken. I dag vet alla att brott måste anmälas, och det finns särskilda personer i stiften som har till uppgift att hjälpa till med det. Bara nolltolerans är acceptabelt.

Om du har blivit utnyttjad, måste du absolut tala med någon. Det är viktigt inte bara för din skull, utan också för andra som kan råka illa ut. På katolska stiftet finns en särskild kontaktperson som kommer att ta dig på allvar.

– Ni skriver ingenting om homosexualitet på er sida?


Svar: Vi ser inte personer med en sexuell dragning till sitt eget kön som en annan kategori av människor.
Alla är skapade till Guds avbild med samma kallelse till ett rent hjärta. Alla har en kropp som är menad att bli den helige Andes tempel. Alla är kallade till förening med Gud.
Här är en länk som går in på några olika orsaker till homosexualitet. Det är en komplex fråga där det inte går att ge några enkla svar, men många kan känna igen sig i dessa förklaringar.