Farorna med “säkert sex”

När man talar om sex är något av det första som oftast kommer upp alla risker man ska undvika:  graviditet, könssjukdomar och cancer, för känslomässiga skador… Det gäller att ha säkert sex.

Men vad är det du behöver skydda dig mot egentligen?

När du börjar skydda dig mot en partner är det själva grundförutsättningen för kärlek som hotas. Du underminerar din förmåga till djupkommunikation. Om din partner utgör ett hot – eller ett osäkert kort – hur vill du då bygga kärlek? Sex blir inget mer än njutning i kåthet och orgasm, ett jagande efter att få ut något. Ego, ego, ego.

Det är den självupptagenheten som är det första du måste skydda dig mot. Skydda din förmåga att kommunicera sexuellt.

Bakom tanken på ”säkert sex” ligger synen att sex inte är mer än en lång, avancerad kyss, en teknisk akt med starka lustupplevelser. För detta behövs ingen djup relation; det räcker att man tänder. Så länge det inte skadar någon är det väl bara att köra på?

Men sex är så mycket mer än föreningen mellan två kroppar. Det berör själen. Där skapas en djup förening. Man blir ett kött. Det som berör oss kroppsligen berör oss också andligen. Den sexuella föreningen öppnar dörrar till vårt inre som ingen gemensam middag eller kram gör.

Sex är ett språk för djup beröring. Det går inte att komma fysiskt varandra närmare; man är inuti varandra.  Mellan man och kvinna kommuniceras ett budskap: ”I dig är jag mottagen. I dig har jag funnit en tillhörighet som ger mig trygghet.”

Detta är underbart och dyrbart. Men mycket sårbart. Därför behöver du skydda det. Sexualiteten behöver ett hem, den behöver väggar, tak och ett staket.

Samlaget uttrycker och skapar en djup förening och bestående enhet, inte bara för en kväll. Ligger du med en kvinna så gör du något med henne som är ämnat att uttrycka en livslång förening. När vi bryter mot det gör vi våld på oss själva. Mot själva själens ekologi. Inte konstigt att många går omkring med ångest.

Der är bara när man verkligen är villig att ge sig helt till den andre som sex blir meningsfullt. Det är precis det som äktenskapet är. Om man inte vill lova varandra livslång trohet river man ner staketen och tar bort skyddet kring sex.

Har du sett en trasdocka ligga kastad på en gräsmatta, nersmutsad av jorden? Där har du en bild för hur många känner sig efter en misslyckad sexuell relation. Som en förkastad leksak på skräphögen. Under förevändning att det här var kärlek ställde man upp. Och man lockades, tände själv. Men sen när man övergavs förpassades man till högen av förbrukade njutningsmedel. Det är en förödande upplevelse.

Majoriteten tror att sex är bara att fullfölja vad man gör när man kysser varandra. Men det är mer!! Sex har en inneboende dynamik som gör att det krävs ett trohetsförbund, ett högtidligt trohetslöfte. Inget mindre än det svarar mot samlagets innersta väsen. Det är det skydd som behövs för att det här ska fungera.

Sexuellt samliv öppnar själens djup. Man visar sig i sin nakenhet även själsligt. Utanför äktenskapet finns risken att man sätter i gång en process som man inte har skydd för. Något kan komma upp i själslivet som gör att relationen inte håller – sår, behov, krav – och så blir man spolad. Skadan är skedd, man står där med sina förkastelsekänslor.

Innanför staketet kan du visa dig för din älskade precis som du är. Äkta sex helar vår trasiga självbild. Oskyddat sex – utanför staketet –  löper däremot stor risk att öka på känslan av att vara förkastad.

Skydda dig för det.

Den här texten bygger på delar av ett föredrag av Hans Johansson, ”Sex och Gud, varför så hårda bud”