Celibat för himmelrikets skull

Himmelriket går inte att beskriva. Det är bortom förnuft och föreställningar. Vi kan få en försmak av det genom kärleken, skönheten i skapelsen, musiken, konsten, gudstjänsten eller i bönen när den Helige Ande besöker hjärtat… Men vi ser inte klart.

Äktenskapet mellan man och kvinna är ett ”tecken” som låter oss ana något av lyckan i Guds rike. Men Jesus talar också om att avstå från äktenskapet ”för himmelrikets skull”. Vad betyder det?

Äktenskapet varar ett visst antal år, men upphör med döden. Munkar, nunnor och präster som viger sig direkt till Gud är tecken på det ”eviga äktenskap” som väntar efter döden. De ger sitt liv för det redan här på jorden. De blir ett tecken och ett löfte att döden inte är slutet på allt. Gud behöver människor som tillhör honom ensam för att visa att löftet om uppståndelse håller. De ”gudsvigda” får oss att ställa in kompassen mot det målet. De sprider hopp.

Det gudsvigda livet är ett svar på en kallelse: ”Lämna allt och följ mig!” Vissa kallas att säga: ”Ja, Herre, jag hade också kunnat ge mig själv till en man eller jag hade kunnat göra en kvinna lycklig, men jag väljer att ge mig själv till Dig.”

Men om nu sexualiteten är så helig och underbar som kyrkan säger, kan man verkligen offra den? Ett offer som inte kostar något har inget värde. Ordet offer låter kanske skrämmande, men det betyder att ge en present till den man älskar. Man väljer inte celibatet för att man är rädd för sin kropp eller för sex och njutning. Munkar och nunnor offrar hela sitt liv till Gud som om de krossade flaskan med den allra mest dyrbara parfym och utgjöt den över Jesu fötter. Ett sånt liv fyller hela kyrkan med väldoft. Den som mister sitt liv vinner det – samma regel som i äktenskapet för övrigt, där man inte gifter sig först och främst för att få ut något, utan för att ge.

Alla kan inte förstå det här med celibatet, säger Jesus. Men det var den väg han själv gick, helt vigd för himmelrikets skull. Jesus var en hel människa, inte förkrympt. Ett liv i celibat är inte ett frustrerat liv där hjärtat förtorkar. Den som ger allt får hundrafalt igen.

Om du känner i ditt hjärta att Herren kallar dig att tillhöra honom helt och fullt, var inte rädd att följa hans röst. Lita på att hans vilja är att göra dig lycklig. Bli helt och fullt dig själv.

Det finns en ensamhet kvar i oss som ingen annan människa kan fylla och som du behöver öppna för Gud. Jaga inte oroligt efter din kvinnan eller mannen i ditt liv. Sök Guds vilja med ditt liv, hans äventyr för dig. Sen kan du se vem som håller jämna steg med dig. Meningen med äktenskapet är att hjälpa varandra att förverkliga sin kallelse. Som Damien sa: ”Elisabeth är Guds viktigaste redskap för att göra mig helig.”

Tvivlar du? Åk och se! Kom ut ur din bekvämlighetszon och våga gör något annorlunda. Be om ett samtal med en munk eller nunna. Du kommer att bli förvånad! Utmana dina fördomar och utmana dig själv. Eller varför inte pröva klosterliv en hel vecka, som ungdomarna här på bilden gjorde sommaren 2015 i Rögle? De upptäckte att där det gudsvigda livet är, där finns glädje.