Manon, Alex och de andra

Sju korta filmer om livet för unga vuxna

Manon, Alex och de andra.

Avsnitt 1: Ensam genom livet

Avsnitt 2: Mina fiaskon har inte sänkt mig.

Avsnitt 3: Jag har stämt träff med mig själv.

Avsnitt 4: Begär, begär, begär

Avsnitt 5Vi kommer att sova tillsammans

Avsnitt 6Jag förlorar inget av att vänta

Avsnitt 7: Lyssna, någon ringer dig!

Producerade av AFC Les Associations Familiales Catholiques