Filmer:

Och där var många andra kvinnor – en bortglömd frihetsrörelse – Syster Sofie Hamring O.P. Från Bokmässan 2022

Intervju med Syster Sofie om hennes nya bok “Och där var många andra kvinnor…”

Vad är sex:

En film producerad av oss som visar vad sex egentligen är

The War on Children: The Comprehensive Sexuality Education Agenda:

En film som visar hur barn utsätts för en ideologiskt styrd sexualundervisning som är förödande för deras hälsa och psykologiska utveckling. Den visar också på rötterna till denna ideologi.

Hjernevask – Hjärntvätt:

Programledaren, Harald Eia är en känd komiker i Norge. Han är också utbildad sociolog. På ett enkelt, närmast övertydligt sätt visar han hur lite substans det ligger bakom genusteoretikernas uppfattningar. Han ger många vetenskapliga belägg för att en stor del av genusforskningen är vetenskapligt oseriös. Serien blev en monumental succé i Norge och har översatts till flera språk.

https://youtu.be/m3tiDr4E4LM

Desire of the Everlasting Hills

– Hope in isolation, Courage in Turmoil, Grace in the Last Place you expect.

Rilene, Dan och Paul, tre personer med homosexuell läggning, berättar om sin långa livsväg, hur de fann nåden på den plats de minst av allt väntade sig. ”Se den andres ansikte. Upptäck att där finns en själ, en historia och ett liv. Att detta är en person och att Gud älskar denna person.”

Image result for desire of everlasting hills

The Porn Pandemic:

Den förödande effekten av pornografi på barn, familj och samhälle. Internetporr är en drog som påverkar hjärnan

The Third Way:

Homosexuality and the Catholic Church. En väg bort från homofobi och fördömanden. Vittnesbörd från män och kvinnor med homosexuell läggning som nått fram till inre frid.

Cultural Imperialism:

Sanningen om aids-prevention i tredje världen.

Understanding Same-Sex Attraction:

En dokumentärfilm som visar på några av orsakerna bakom sexuell attraktion mot det egna könet. I filmen får vi möta flera personer som berättar om sin väg.

What is marriage?

För att definiera lika rättigheter när det gäller äktenskap måste man först veta vad äktenskapet är. I denna universitetsföreläsning nämns varken moral, teologi eller tradition. Föreläsaren, Ryan Anderson, argumenterar rent filosofiskt och sociologiskt för att förklara äktenskapets betydelse för samhället, och varför.

Kroppens teologi och den sexuella dynamikens andliga grund:

Dr. Maria Fedoryka är professor i filosofi vid Ave Maria University, Florida. Den här föreläsningen hölls vid ett internationellt symposium om Kroppens teologi, juni 2013. Maria Fedoryka talar om sexualitetens ”spontanitet” och visar på skillnaden mellan begär och mogen andlig frihet.

Du kan även ladda ner en något förkortad översättning som pdf:

The Destiny of Humanity.

On the meaning of Marriage. Del 1.

Skillnaden mellan maskulint och feminint är inte bara biologisk, utan kosmisk. Maskulint och feminint är inte en ”projektion” av det mänskliga psyket på omvärlden, så som det ofta sägs. Samma väsen som uppfann den mänskliga sexualiteten uppfann hela universum – där vi passar in.