Det finns två böcker om kroppens teologi på svenska.

En större, mer omfattande:

ISBN: 978 91 7580 547-4
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 331
Förlag: Artos
Påven Johannes Paulus II är mest känd för vad han betytt för kyrkan internationellt och för världspolitiken. Däremotär Kroppens teologi, hans banbrytande verk om den mänskliga sexualiteten så gott som helt okänt, trots att det kallats för »en sorts tidsinställd teologisk bomb« som kan innebära en vändpunkt, inte bara för katolsk teologi utan också för modern idéhistoria.

Det handlar om en djupgående utläggning om kroppen och sexualiteten. Från att ha betraktats som ett naturens verk vars syfte enbart var fortplantning förkunnades den nu ingå i Guds plan för människans återlösning. Människokroppen är skapad för att överföra till den synliga världen »det mysterium som varit fördolt hos Gud i all evighet«, och bli dess synliga tecken.

Den här boken är den första introduktionen på svenska till Kroppens teologi. Den är en sammanfattning av Johannes Paulus II:s arbete, men rymmer även många kommentarer utifrån dagens svenska sammanhang

Detta blir den bok jag har drömt om. Och som än så länge fattades, i alla fall i Sverige. En bok om kärlek och sexualitet som talar klarspråk och som alla kan förstå och som hela tiden vågar peka på Treenigheten som vår urbild.
Broder Wilfrid Stinissen o.c.d.

En enklare version särskilt för ungdomar:

ISBN: 978-9185608-62-1Antal sidor: 230Förlag: Catholica

Den här boken är en vägvisare.
I ett samhälle som vimlar av falska budskap om kärlek.
Kärlek som oberäknelig känsla, kärlek som konsumtionsvara,
kärlek som egoistisk bekräftelse. Så lätt att gå vilse…
Men här får du läsa om sann kärlek.

Den här boken är en hjälp.
En hjälp att bli fri från skadliga vanor,
en hjälp att hitta självförtroende, en hjälp att välja det som är gott och sant mänskligt.

Den här boken är en utmaning
En utmaning att förstå vad det innebär att älska – en utmaning att älska med Guds kärlek.
Dig själv, din familj, dina vänner, den du är kär i…

Älska och gör det du vill.


Försämrades verkligen livet för kvinnan med kristendomens intåg – eller var det i själva verket tvärtom?

Föreställningen att kristendomen är något som försämrade livet för kvinnan är allmänt spridd. Den här boken visar att den bilden behöver ändras.Med kristendomen påbörjades en långsam förändring till det bättre för kvinnor inom politik, yrkesliv, äktenskap och intellektuellt liv, med en höjdpunkt under medeltiden.I det medeltida Europa hade kvinnor hög status som kompetenta, ansvariga och inflytelserika samhällsmedborgare. Det är först från renässansen som kvinnans ställning börjar dala, för att mynna ut i det borgerliga idealet med en passiv hustru hänvisad till hemmets fyra väggar. Kvinnorörelsen som föddes på grund av denna nedgång var en sekulär rörelse. Men den hade sina rötter i en kultur där kvinnan uppnått status som person i egen rätt, tack vare kristendomen.

Boken är smart, spränglärd, associationsrik.  PERNILLA STRÖM, KOLUMNIST OCH SAMHÄLLSDEBATTÖR

Beställ böckerna här

Andra böcker på samma tema:

SYSTRAR EMELLAN

BREV OM KÄRLEK

Bokens hemsida