Vad säger Bibeln om kvinnan?

Det första som sägs, i bibelns första kapitel, är att man och kvinna är jämlika! Båda är skapade till Guds avbild och kallas att råda över skapelsen. De har samma makt och samma auktoritet.

Men i kapitel 2 kommer en ny version av skapelseberättelsen. Gud tar jord från marken och formar Adam, ungefär som en krukmakare som knådar ihop ett kärl.

Men när Gud skapar kvinnan tar han ett revben och “bygger” henne. Att bygga är inte samma sak som att modelera, det är ett mer avancerat och precist arbete, krävs en arkitekt. Kvinnan är den som har ett inre rum!  Hon är någon man kan ”bo” i, erbjuder ett rum för gemenskap.

Att kvinnan skapas av mannens revben är ett symboliskt sätt att säga att man och kvinna har samma mänskliga natur. I kvinnan kan mannen känna igen sig. “Hon är ben av mina ben!”

Att kvinnan ”kommer sist” i skapelsen, betyder inte att hon är mindre värd. Hon är kronan på verket. I en högtidlig procession kommer den viktigaste personen sist. I Bibelns första kapitel kommer människan sist, efter växter och djur, som en höjdpunkt.

Kvinnan som ”hjälpare”

Gud säger att det inte är gott att mannen är ensam. Han vill göra en hjälp åt honom. Att kvinnan är en hjälpare betyder inte att hon ska vara en hjälpreda. Det hebreiska ordet för hjälp, ezer, är ett ord som annars bara används för att tala om Gud. Gud är hjälparen som räddar människan. Att vara ezer betyder att kvinnan fått en gudomlig uppgift att verka i Guds ställe.

På vilket sätt är kvinnan en hjälp för mannen? Ordet ezer står tillsammans med uttrycket kenegedo. Ordet är inte översatt i Bibel 2000. I den äldre översättningen står det ”en hjälpare som anstår honom”. Det skulle kunna uppfattas som att mannen ska få en piga som passar bra. Men nej!g. Neged betyder att stå mitt emot någon i en ömsesidig relation. Någon man talar till. Kvinnan är mannens dialogpartner, hon är den som får mannen att öppna munnen och prata!

Som svar på mannens ensamhet skapar Gud en partner som öppnar för kommunikation. Kvinnan tar mannen ur ensamhet och isolering.

Kenegedo kan också betyda att erbjuda motstånd, någon som är annorlunda. Det är just genom att vara annorlunda som kvinnan blir intressant.

Kvinnans speciella gåva

Kvinnan har en särskild begåvning för kommunikation. Men i kapitel 3 ser vi att kvinnan också kan ha ett negativt inflytande. Vid berättelsen om syndafallet vänder sig ormen till kvinnan, på grund av hennes förmåga att lyssna. Ormen lyckas pervertera hennes begåvning så att hon lyssnar till fel röst.

Kvinnan för dialog både med ormen och med Gud: argumenterar, frågar, svarar, tar beslut… medan mannen bara står där och är passiv.

Men precis som ormen använde kvinnan till något ont ska Gud använda henne för något gott. Genom en kvinna kom Frälsaren till världen. Gud söker någon som är öppen och kan lyssna, som vill ta emot honom. Det är kvinnans särskilda begåvning. Därför kan man säga att djävulen hatar kvinnan. ”Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan” säger Gud till ormen. Det hatet kan vi se i världen där kvinnan fått lida mest.

Man och kvinna till Guds avbild

Gud är den som ger liv alldeles gratis. Människan liknar Gud genom att ge sig själv helt och fullt till en annan.. Mannen var ensam, det fanns ingen han kunde ge sig själv till. Djuren passade inte. Därför behöver han kvinnan. När han ser henne vill han ge sig själv till henne. NU kan Adam förstå att han är lik Gud.

Kvinnan är hjälpare, ezer, genom att fullborda Guds avbild.