Ditt oförstörda jag

Tack, Gud, för min själs inre rum, för mitt hjärtas tempel som du har byggt, och där jag är helt skyddad.

Tack för att inget fult eller ont som jag gjort har kunnat förstöra skönheten där eller kunnat få dig att lämna mig. Inte heller har något som någon annan gjort mot mig eller sagt kunnat förstöra det.

Tack för att du har ställt en ängel att vakta porten in till mitt hjärtas innersta så att ingenting orent eller smutsigt någonsin kan komma in dit. Jag vet att du väntar på mig där, för ett strålande möte i kärlek.

Tack för att Anden som bor i mig är ren.