Vad är Kroppens teologi?

Vill du ha en kort sammanfattning på några minuter, se denna video:
Här är en utförligare presentation:

Sammanfattning Kroppens teologi del I

Sammanfattning Kroppens teologi del II