Vad är NFP?

Naturlig familjeplanering (NFP) är en allmän term för vissa metoder som bygger på observationer av tecken och symtom på de fruktsamma och ofruktsamma faserna i kvinnans menstruationscykel. NFP kan används för att både uppnå samt undvika graviditet men handlar mycket om att paret lever med kvinnans naturliga rytm.

Dagens NFP-metoder tittar på förändringar i samband med ägglossningen och behandlar varje menstruationscykel som unik. Noggrannheten av en kvinnas iakttagelser om hennes fruktsamhet har godkänts av vetenskaplig forskning.*

NFP representerar en helhetssyn på familjeplanering. Man och hustru uppmanas att lära sig metoden tillsammans. Gifta par uppskattar ofta det delade ansvaret för familjeplaneringen. Män uppmanas att anpassa sig till sina fruars “cykler, och båda makarna uppmuntras att tala öppet med varandra om sina sexuella begär och tankar kring familjens storlek.

Gifta par som använder NFP för att skjuta upp eller undvika graviditet avstår från samlag och genital kontakt när kvinnan är fruktsam. Antalet dagar av avhållsamhet kommer att variera från kvinna till kvinna och även från cykel till cykel. Detta är viktigt att komma ihåg. Oavsett längden på den fruktsamma fasen används inga hinder eller andra preventivmedel för att undvika graviditet. För att uppnå graviditet ska paret ha samlag under den fruktsamma perioden av cykeln.

NFP är inte ett preventivmedel, man gör ingenting för att undertrycka eller blockera befruktningen. Istället anpassar paret sitt beteende i enlighet med deras familjeplanering.

Metoderna för NFP representerar autentisk familjeplanering, eftersom de respekterar samlaget som Gud gjorde det – att vara kärleks givande och livgivande. NFP främjar respekten mellan man och hustru, öppenhet för människors liv och framhåller värdet av barn. När NFP praktiseras väl kan metoden bidra till att berika banden mellan man och hustru. NFP fungerar för människor av olika religiösa och filosofiska övertygelser.

Se också: /www.billingsmetoden.se/

_________________________________________________________________

* Se “Research in Natural Family Planning: A Review of Studies from 1998-2003,” in Current Medical Research, 14 (Summer/Fall 2003). See also Petra Frank-Herrmann, et al., “The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study,” Human Reproduction 22 (2007):1310-1319. Foundational NFP studies are listed in, Richard Fehring, and Robert Kambic, Natural Family Planning Bibliography (Washington, DC, 1995), available online here: NFP Science Bibliography.