En föreläsning i sexologi

Efter att ha upptäckt Kroppens teologi händer det att man efterlyser mer konkret kunskap, inte minst ur kvinnans perspektiv. Följande text är skriven av Dr Aline Lizotte, professor i filosofi och direktor för Institut Karol Woytyla i Frankrike, kopplat till Institut Catholique i Toulouse. Föreläsningen har också getts regelbundet i benediktinklostret i Solesmes för munkar och nunnor från olika ordnar. Aline Lizotte menar att också de behöver känna till den godhet och skönhet med vilken Gud skapat vår kropp.

Den detaljerade beskrivningen kan upplevas som påträngande. Ska man utlämna något så privat och intimt? Det är viktigt att förstå att sexuellt samliv inte är en övning som förrättas efter ett strikt schema eller en fast metod. Det utvecklar sig ständigt eftersom det är inriktat mot det personliga mötet. Om man uppfattar texten som en ”mall” kan det skapa onödiga prestationskrav. Äktenskapligt samliv undgår inte besvikelser och svårare perioder. “Få par är beredda på att det tar tid, oftast många år, att nå fram till jämvikt i i samlivet”, skriver Sophie Lutz som ger kurser för äkta par.

Syftet med den här texten är att beskriva hur sinnrikt Gud format mannens och kvinnans fysiologi, som en grund för denna utveckling.

Alla behöver inte detta, men för många har kunskapen varit en hjälp. Ämnet är känsligt, och egentligen inte avsett för ungdomar, men det är samtidigt inte rätt att låta RFSU’s syn vara den allenarådande. Från dem får man redan alla detaljer. Antingen vi vill det eller ej, är många av oss omedvetet påverkade av den synen, som är ett direkt hinder för ett harmoniskt samliv.

Den här texten är en illustration av kyskhet, något som för de flesta är ett oklart begrepp och därför kan behöva förtydligas. Kyskhet betyder inte avhållsamhet, utan att handla i enlighet med kroppens sanning och godhet. Aline Lizotte menar att man och kvinna, utan falsk blygsel, behöver veta hur deras kroppar fungerar rent fysiologiskt. Bara för att det i vår tid pratas så mycket om sex betyder det inte att vi vet allt.

”Kyrkans sexuallära är visserligen magnifik, men den är delvis omöjlig att ta till sig på grund av bristande kunskap”, säger diakonen Jean Villeminot som håller kurser i äktenskapsförberedelse. Hans erfarenhet är att majoriteten av unga ignorerar det mesta om sig själva.

Problem med ett dåligt fungerande samliv kan uppstå även där det finns god vilja att leva ett katolskt äktenskap, och ibland blir det just det som leder till skilsmässa. Det visar hur viktigt det är att denna intima kommunikation fungerar.

I Karol Wojtylas (senare Johannes Paulus II) bok Kärlek och ansvar finns ett sista kapitel om sexologi som är mycket konkret. När boken översatts till franska skulle den store teologen Henri de Lubac skriva förordet. Han bad då att detta kapitel skulle strykas därför att frågor om sexuella funktioner inte hörde till prästens värdighet. Wojtyla gick inte med på det och motiverade med att kyrkans herdar måste ha ödmjukheten att tala om lust och njutning om de inte vill svika sitt ansvar.

Kanske måste vi övervinna en viss blygsel på det här området för att visa att kyrkans moral inte siktar till annat än lycka? Gud har skapat mannens och kvinnans kroppar med en sådan djup vishet att de är menade att vara platsen för glädjens fullhet.