Kyskheten och det rena hjärtat

Kyskhet handlar djupast sett om att ha ett rent hjärta, ett oförfalskat hjärta, att vara sann. Jag låter min kropp vara helt och fullt i sanningens ljus. En ren gåva till min älskade.

Kyskhet är att alltid leva sexualiteten i full sanning och med den andre personen för ögonen. Det betyder i praktiken att inte säga NEJ till något av dig själv, inte heller till din fertilitet.

Din fruktsamhet är inte en sjukdom, inte ett misstag av Skaparen. Det är en del av dig, av din kropp, som talar om Gud.

När man och kvinna blir ”ett kött” kan de inte ljuga för varandra. De håller inte tillbaka något av sig själva. Hänger sig totalt. Det är på den här nivån som kärleken når sitt största djup. Ja man blir så ETT, att det kan ta form i en ny levande varelse.

Att leva sexualiteten i full sanning betyder att vara öppen för den eventuella frukten av sexualiteten: barnet. Detta KAN bara göras på ett bra sätt i äktenskapet där man lovat trohet.

”Kyskheten är samhällets grund”, sa filosofen Aristoteles. Varför? Därför att familjen inte kan existera utan kyskhet, d.v.s. utan trohet (så fort man attraheras av någon annan skulle man annars vara otrogen). Utan familjen, inget livskraftigt samhälle, eftersom det är i familjen som medborgarna formas.

Gå och tala med dem som sitter i fängelse, lever i prostitution eller drogmissbruk så ser du hur många det är där som vuxit upp i trasiga familjer. En trygg identitet hänger ihop med en trygg familj.

Det finns ingenting vi behöver mer än nära, stabila och trygga relationer. Genom kyskheten kan du bygga upp just det i ditt liv, medan tillfälliga relationer gör att du lever i trasor.