Det finns två böcker om kroppens teologi på svenska.

En större, mer omfattande:

Beställ boken här:

En ny och enklare version särskilt för ungdomar

Beställ boken här:

Ny bok av sr. Sofie om kvinnan i den kristna historien

Beställ boken här: