Kurser

OBS! På grund av mer ansvar i klostret ger sr. Sofie tills vidare inga föreläsningar.

SUK Riksläger om kroppens teologi

Med Sr. Sofie, Peter Wiberg och Saara Sauko
Hölls 5-7 Februari 2021 på Marielund Stockholm

Just nu är inga kurser eller föredrag planerade.

“En helt fantastisk kurs. Aldrig hört något liknande. Detta budskap ska nå ut, alla måste höra det.”

Vinterläger om Kroppens teologi!

SUK lägret med Syster Sofie OP och Peter Wiberg Marielund 5-7 Februari blev mycket lyckat. Hör några röster nedan. Nedanför kan ni se föredragen som filmades.

Sanningen om aids-prevention i tredje världen.