Att älska sin kropp – vad kan det betyda för en tjej?

Du är din kropp. Det du gör med den, det gör du med dig själv. Den som rör vid din kropp, rör vid något av din själ. Och det du gör med en annans kropp, det gör du med hans själ. Kroppen talar ett språk och avslöjar något av vem du är.

Både mannen och kvinnan har skapats till Guds avbild. Det innebär att även din kropp vittnar om något av Guds väsen. Att förstå hur den kvinnliga kroppen fungerar och vilka rikedomar den bär inom sig, kan hjälpa dig att bejaka dig själv.

I dag får tjejer lära sig tidigt att föra en kamp mot sin kropp. Man proppar den full med hormoner (p-piller) som om ägglossningen vore en sjukdom. Hur påverkar det självbilden att manipulera sin kropp och slå ut den naturliga rytmen? Om du lär dig att respektera din kropp, om du väljer att låta kroppen vara sann kan du att finna en ny sorts självsäkerhet. Om du gör våld mot kroppen säger du indirekt till dig själv att du är dåligt skapad, att kvinnan är dåligt skapad.

Är det inte ganska förvånande att tjejer i dag får lära sig allt om preventivmedel, men ingenting om hur de kan bli förtrogna med den egna feminina rytmen? Teoretiskt vet alla förstås hur menstruationscykeln fungerar, men i praktiken har nästan ingen fått lära sig att  känna igen de tecken som visar när de har ägglossning, en möjlighet att bli mor som ger dig en speciell stolthet.

Det samspel som sker i kroppen för att förbereda en befruktning är som en väl dirigerad symfoni mellan olika hormoner, där hjärnan är dirigenten. Denna fantastiska symfoni pågår hela tiden i din kropp. Grundtemat handlar om liv, att värna och skydda det. Kroppen är ett tecken på gudomliga mysterier.

I all musik finns pauser. Hjärnan förbereder varje månad en paus, då kvinnan är ofruktsam. Din kroppen producerar under en viss tid det som p-pillret tillför på kemisk väg, progesteron som förhindrar ägglossning. Att lära sig känna igen kroppens faser innebär att bli vän med sin kropp. Det är ett sätt att älska sig själv. Kvinnan tar kontrollen över sin fruktsamhet istället för att manipulera den med kemikalier. Och om mannen sedan är villig att lära sig hur kvinnan fungerar och respektera henne, ger det trygghet. Kvinnan får bli älskad just som kvinna.

En människas värde beror definitivt inte bara på kroppen, det säger sig självt. Men det beror också på kroppen. Var rädd om din kropp. Den är ett heligt tempel som världsalltets mästerliga arkitekt byggt med förunderlig kärlek. (Du kan läsa mer om detta under rubriken Vad säger Bibeln om kvinnan?)