Den största hemligheten

Det finns något bättre och starkare än kroppslig åtrå

En stor del av reklamen styrs av det. Våldtäkter är en följd av det.  Porrindustrin handlar bara om det. Det handlar om mäns attraktion gentemot kvinnors kroppar.

För oss män är det naturligt att attraheras av en vacker kvinna. Det är en drivkraft som genom historien fått män att satsa mycket på en kvinna, så mycket att han bildar familj med henne. Men eftersom det kanske är den starkaste drivkraft vi har stannar det inte alltid där. Om vi män inte tar kontroll över den kraften tar den lätt kontroll över oss. Då leder den till pornografi, otrohet, ytlighet och till tristess.

Den attraktionen är så stark att det är svårt för oss män att föreställa oss något starkare eller bättre. Det är naturligt för oss män att stanna där och nöja oss med det.

Och konsekvensen, som vi ändå är beredda att leva med är någon form av leda. Vi blir aldrig riktigt tillfredsställda. Men det är så vi tror att det ska vara.

Men det finns något starkare och bättre! Som inte är lika lättillgängligt. Det är ingen urkraft som tar tag i oss, och där vi och åker med bara av farten. Detta är något man måste lära sig, och för att lära sig det måste man måste tämja den där attraktionen, för att ha en möjlighet att upptäcka denna verkliga skatt. För det är en skatt. När man upptäckt den och tagit den till sig vårdar man den ömt, och man vill aldrig tillbaka till den råa attraktionen igen. För detta ger en djup, djup tillfredsställelse som man aldrig upplevde innan. Den får en att alltid känna sig som nybörjare, där man hela tiden upptäcker nytt. Och den ger aldrig upphov till leda.

För att förstå detta måste vi starta från grunden. Du är en människa. Du består av en kropp och en själ. Om jag tar tag i din hand rör jag din kropp, men samtidigt är din själ inte opåverkad. Man kan säga att jag samtidigt rör vid din själ. Om jag bara råkar stöta till dig av misstag påverkar det inte din själ speciellt mycket. Det är inte en så stor beröring av din själ. Men om din älskade försiktigt tar tag i din hand och smeker den ömt, berörs din själ starkt. Man skulle nästan kunna säga att din älskade smeker din själ. Ju mer intim beröringen är desto mer berörs din själ. Det mest intima vi har är våra könsorgan.

När dessa berörs, speciellt när vi är redo för denna beröring, påverkas vår själ mer än vår kropp.

När en man och en kvinna förenas med sina könsorgan sker alltså väldigt mycket mer än det som syns på ytan eller vad som tycks ske med deras kroppar. Det är två själar som är så djupt förenade som två personer någonsin kan bli. Om man är medveten om detta och ser den sexuella föreningen som ett “själarnas möte” finns det ett oändligt djup att upptäcka. Eftersom du på ett så starkt sätt kommer nära den andres själ kommer du på ett nytt sätt börja känna den. Och själar har ett helt annat djup än en kropp! När man stannar vid tanken på kroppen och själva sexet, tröttnar man snabbt. Men om du går förbi detta och istället tar dig tid och låter dig ta in och omfatta hur djupt du är förenad med en människas själ, börjar en ocean öppna sig. Det handlar om ditt medvetande, att inse och omfatta att nu är era själar så nära varandra. Det kommer att ta tid att ställa om för det är så annorlunda mot hur vi blivit vana att tänka kring sexualitet, där vi bara låter oss drivas fram av våra drifter och passioner. När du väl upptäckt detta blir inte kroppen och vad du gör med den lika viktigt längre, då själva mötet med själen är så överväldigande. Och ingen förening kommer bli den andra lik. Du kommer uppleva så djup tillfredsställelse att du vill upprepa den exakt igen. Men så blir det inte, för varje gång blir det ett nytt möte, där dessa komplexa själar möts på ett nytt sätt, igen och igen. Och det du får upptäcka är djupet i den personen du älskar mest av alla, och det ni har tillsammans är oersättligt och kan inte jämföras med någon eller något. 

När du så småningom, steg för steg börja ta till dig detta kommer det mesta du normalt associerar med sexualitet att blekna. För att istället ersättas av det du alltmer kommer överväldigas av, närheten. Eftersom sexualitet främst sitter i medvetandet, kommer ni att komma allt närmare varandra desto mer du omfattar och tar in detta. Den allt intimare närheten kommer vara det ni kan växa i, en resa som kan vara länge länge.