Vad betyder från början?

Skapelseberättelsen är ingen historiebok. I så fall skulle Big Bang ha överbevisat bibeln för länge sen. ”Början” betyder också ursprung, din djupaste, oförstörda kärna, dina rötter här och nu! Man skulle kunna säga att det är Guds arkitektritning, hans design för dig. Arkitektens ritning kan finnas kvar även om huset blivit ett ruckel.

När en konstnär skapar får han en idé och ser något inom sig. Lite så kan man tänka om Gud. Han har en vision, en plan: ”Låt oss göra människan!” Den visionen ger han aldrig upp. Den ligger nedlagd i dig, lika outplånlig som ditt DNA.

Bibeln berättar inte exakt hur skapelsen gick till. Det är vetenskapens område. Den handlar om varför vi blev till, själva meningen med livet. Att Bibeln använder myter och symboler betyder inte att det är fantasi och saga. Vetenskap och religion använder olika språk, men motsäger inte varandra.

När du ska beskriva ögonen på någon du tycker om kan du säga att de är som en djup brunn eller som en vårsol. En läkare som beskriver samma ögon talar om hornhinnan, pupill och lins. Det är samma ögon, samma verklighet, men två olika språk. Vems beskrivning är mest sann? Vem känner människan bäst? Bibelns författare känner människan på ett annat sätt än läkaren och biologen. Människan – du – är ett stort mysterium, och mysteriet kan bara beskrivas med symboler.

I  skapelseberättelsen står det att man och kvinna är skapade till Guds avbild. Här har du arkitektritningen, ditt DNA!

Gud skapade människan till sin avbild,

till Guds avbild skapade han henne.

Som man och kvinna skapade han dem.

Du är designad för att likna Gud, precis som ett barn liknar sina föräldrar. Barnet är inte samma som föräldrarna, men liknar dem, tillhör samma familj.

Och vad betyder det? Vilka egenskaper gör dig lik Gud? Du är skapad för gemenskap och samhörighet med andra. Gud sa: ”Låt oss göra människan till vår avbild.” Det avslöjar att Gud är en gemenskap av flera. Jesus säger också: ”Må de bli ett som vi är ett.” Gud är en kärleksgemenskap mellan Fadern, Sonen och Anden. Du tillhör den familjen. Och du blir dig själv genom relationer. Det är livets mening.

Man people job young student at work learning craftsman profession in art class working with wooden statue and carving wood